• ساعات کاری دبیرخانه

     شنبه تا چهارشنبه  ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰

  • آدرس

 اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکزی

  • پست الکترونیک

    sostartup.ir[at]Gmail.com

  • تلفن تماس

    ۰۶۱۳۳۳۶۲۸۸۰