مهلت ثبت نام تمام شد

محورهای کارگاه خلق ایده کسب و کار:

  • فرمول خلق ایده کسب و کار چیست؟
  • چگونه ده ها ایده جدید خلق کنید؟
  • چگونه ایده کسب و کار خود را در کمتر از ۱ دقیقه بگویید؟
  • رمز یک ایده موفق چیست؟

زمان:

  • سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴ الی ۱۷

مکان:

  • اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز معاونت فرهنگی

شرکت در این کارگاه برای عمومی علاقمندان رایگان و آزاد است. لذا با توجه به محدود بودن جا لطفا حتما ثبت نام نمایید.